Semico: bästa försäljningen i april på 15 år

Undersökningsföretaget Semico Research rapporterar att halvledarförsäljningen var den bästa under april månad på 15 år!

Försäljningen varierar stort under året och brukar falla efter ett kalenderkvartal. Normalt sjunker sålunda försäljningen i april, jämfört med mars. Sedan 1994 har nedgången hållit sig mellan 17,8 och 34,8 procent för april månad, men i år var minskningen bara 7,6 procent. Den värsta nedgången i april, -34,8 procent, inträffade under helåret 2001 då halvledarindustrin tappade 32 procent. Siffran 17,8 svarar mot 2004 då årsförsäljningen steg med 28 procent.
Sammantaget tror Semico att för helåret 2009 väntar en nedgång på bara 12 till 13 procent, inte 20-30 procent som många marknadsanalytiker har prognostiserat tidigare. Det kraftiga fallet mot slutet av 2008 var uppenbarligen en överreaktion. Som alltid kan tillfälliga förbättringar följas av bakslag, men kanske inte denna gång: Semico jämför Q3 2008 med 2001 och konstaterar att lagerhållningen inte var i lika stor obalans 2008.
Semico rapporterar även att minskningen i försäljning av mobiltelefoner inte är så dramatisk som många har förutspått. Semico talade i december om 10 procents nedgång, en siffra man åter styrker.

 

Comments are closed.