Bilbatteriindustrin växer

Bilbatteriindustrin växer med hög hastighet trots den ekonomiska krisen. Det allt större fokus som riktas på hybrid- och el-fordon har medfört innovationer och marknadstillväxt för branschen.

 Tyskland, som har investerat stort i forskning och utveckling, har placerat sig som världsledande i det här marknadssegmentet. Affärsmöjligheter i Tyskland, som trenden har medfört, kommer att presenteras på "Advanced Automotive Battery & EC Capacitor Conference", Long Beach i Kalifornien som äger rum 8-12 juni. Segmentet har en volym på hemmamarknaden som är cirka 900 miljoner USD, och volymen förväntas växa till så mycket som 10-15 miljarder dollar under 2015, enligt Fraunhofer Magazine. Tysklands bilindustri driver på utvecklingen. De största tyska biltillverkarna arbetar med ett antal olika batterilösningar för transporter, mer än tio modeller av hybridfordon och fordon för enbart el har vikts för att komma ut på marknaden 2010. Här finns nya bilar från Daimler, BMW, Porsche, Audi, Volkswagen och Opel med.

Samarbete på det här området erbjuder ett antal möjligheter till internationella partnerskap och investeringar. Daimler, till exempel, har beslutat att förvärva en andel på 10 procent i Tesla Motors, ett Kalifornien- baserat företag på väg upp. Företaget har levererat batterier till el- versionerna av Daimlers Smart-bilar, som ska komma i produktion vid slutet av 2009. Daimler har också lierat sig strategiskt med det tyska företaget Evonik för att främja utvecklingen av litiumjonbatterier. Som ett led i "National Strategy Conference for Electric Mobility" (en konferens kring den nationella strategin för el-fordon), har den tyska regeringen nyligen satt upp ett mål som innebär att det ska finnas en miljon el-fordon och ”plug-in”-hybrider i den tyska trafiken år 2020, något som skulle göra Tyskland till den ledande marknaden i världen. För att åstadkomma detta planerar man att stödja varje steg i batteritillverkningen, från forskning till introduktion på marknaden. Industrin gynnas av det politiska stödet av flera skäl: Batteridrivna bilar innebär på lång sikt minskade koldioxidutsläpp, begränsning av den globala uppvärmningen och minskat beroende av utländsk olja. Samtidigt får man lägre ljudnivåer och renare luft i städerna och en bättre livskvalitet.

Den politiska beslutsamheten har stärkts i skuggan av den ekonomiska nedgången. Inom ramen för det tyska ekonomiska stimulanspaketet har drygt 700 miljoner dollar avsatts för forskning inom el-drivna transporter. Lån med lägre ränta erbjuds, liksom bidrag för att utveckla ny batteriteknologi, och för så kallade hybrid-drives och bränslecellteknologier. Germany Trade & Invest kommer att närvara med representanter för att samtala med potentiella investerare vid årets Advanced  Automotive Battery & EC Capacitor Conference. Germany Trade & Invest är Tysklands företrädare för utrikeshandel och gynnande av investeringar inom landet. De ger råd till och stödjer utländska företag som vill expandera till den tyska marknaden och bistår företag som är etablerade i Tyskland med att nå ut på utländska marknader.

 

 

 

Comments are closed.