225 miljoner till materialforskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har fördelat sammanlagt 225 miljoner kronor i form av 13 så kallade rambidrag inom materialforskning.

Programmet utlystes i höstas och riktades mot två delområden – funktionella skikt respektive lätta material. I förutsättningarna ingick att forskningen skulle vara applikationsdriven och av strategisk betydelse för Sverige. Svensk materialforskning håller mycket hög klass, vilket visats i olika utvärderingar, och svenska företag har varit synnerligen framgångsrika på världsmarknaden, enligt SSF. Materialområdet har härigenom väldigt stor betydelse för Sverige – de årliga exportintäkterna uppgår till hundratals miljarder kronor. Inom de flesta teknikområden är det i praktiken tillgången till material och dessas egenskaper som sätter gränserna för utvecklingen. Den pågående teknikutvecklingen ställer ständigt nya krav på mer högpresterande material.

Funktionella skikt är tunna skikt som ger ökad funktionalitet antingen genom skiktets inneboende egenskaper eller genom dess egenskaper i kombination med underliggande substrat och omgivningen. Ett exempel är slitstarka skikt på verktyg. Produkter som sparar in på vikt och utrymme är av stort intresse idag – inte minst genom att lätta konstruktioner bidrar till ett resurssnålare samhälle med en mindre miljöbelastning. En stor utmaning är att framställa nanostrukturerade kompositmaterial med nya egenskaper. Följande personer har beviljats bidrag;
Leif Asp, Swerea – Strukturella lättviktsbatterier av polymerkomposit – 13,4 miljoner kronor.
Per Claesson, KTH – Mikrostruktur, korrosion och friktionskontroll – 24 miljoner kronor.
Jonas Hedlund, LTU – Zeolitmembraner för effektiv produktion av biobränslen – 21,8 miljoner kronor.
Staffan Jacobson, UU – Tekniska framsteg genom styrda tribofilmer – 23,9 miljoner kronor.
Lars-Gunnar Johansson, Chalmers – Magnesiumlegeringar för viktreducering i bilar – 16,7 MSEK
Mikael Käll, Chalmers – Funktionella elektromagnetiska metamaterial – 14,4 miljoner kronor.
Jan Linnros, KTH – Multifunktionella pormatriser av kisel – miljoner kronor.
Leif Nyholm, UU – Lätta ledande funktionella cellulosakompositer – 9,3 miljoner kronor.
Magnus Odén, LiU – Designade multikomponentytbeläggningar, MultiFilms – 24 miljoner kronor.
Mikael Rigdahl, Chalmers – Lågviktiga elektroaktiva fibrer/textilier/skikt – 14,7 miljoner kronor.
Magnus Skoglundh, Chalmers – Katalysatorer för krävande miljöer – 10,6 miljoner kronor.
Charlotta Turner, UU – Superhydrofoba ytor med hållbar teknologi – 14,9 miljoner kronor.
Håkan Wennerström, LU – Porösa skikt genom polymerkontrollerad deposition – 18 miljoner kronor.

Comments are closed.