Semcon tar över Tritech i Örebro

Förvärvet av Tritech är ett led i Semconkoncernens satsning på segmentet inbyggda system.  Förvärvet är en så kallad inkråmsaffär vilket innebär att Semcon under maj månad övertar all personal med tillhörande affärer allokerade till Örebro.

Dotterbolaget EIS by Semcon AB, inriktat på inbyggda system, förvärvar den verksamhet som Tritech Technology AB har i Örebro. Semcon tar därmed över 17 medarbetare med lång erfarenhet inom mjukvara, elektronik, trådlös kommunikation och testutveckling.
– Förvärvet kompletterar Semcon regionalt, både med avseende på kompetens och på kunder. Förvärvet stärker Semcons position på den lokala marknaden och ger möjligheter till fortsatt expansion nationellt med erbjudandet av specialanpassade kundprodukter där Tritech i Örebro kommit långt, säger Petter Birkedahl tillförordnad vd för EIS by Semcon.
Tritech avser att konsolidera verksamheten ytterligare till Stockholmsregionen i syfte att ytterligare fokusera på försäljning och utveckling av den egna produktportföljen och dithörande M2M-lösningar.
– Detta är ett strategiskt vägval avseende hur vi vill driva och utveckla Tritech och vidareutveckla och tillgodose marknaden med produkter och lösningar inom M2M-området. Vi är övertygade om att Semcon, med sin erfarenhet och gedigna nätverk, fortsatt kommer att utveckla Örebroverksamheten på ett positivt sätt, förklarar Åke Wernelind, vd på Tritech Technology AB.

 

Comments are closed.