Gefle Testteknik når världen med Orbis

Ett nyinstiftat partnerskap mellan Gefle Testteknik AB (GTT) och Orbis kan ge den språngbräda i världen som GTT behöver för att utveckla sin verksamhet samtidigt som Orbis kan erbjuda sina kunder kvalificerade testlösningar av nytt slag.
Orbis Group, expert på system för kvalitetskontroll och test, med huvudkontor i Finland, och det nybildade testutvecklingsföretaget Gefle Testteknik AB (GTT) i Gävle skrev den 13 april under ett samarbetsavtal. Detta strategiska partnerskap innebär att företagen tillsammans utvecklar och levererar funktionella testlösningar för internationella elektroniktillverkare.
Gefle Testteknik AB grundades i början av 2010 av tidigare medlemmar av Ericssons testutvecklingsteam i Gävle med världsledande expertis inom funktionstest. Stefan Eriksson, VD för GTT, säger:
– Vårt partnerskap med Orbis innebär att vi kombinerar de två företagens olika kompetenser, vilket möjliggör leveranser av totala lösningar till kunderna. Med hjälp av Orbis internationella nätverk kan vi erbjuda våra tjänster på global nivå.
GTTs styrelseordförande, Peder Malmlöf, talar om att utveckla generiska lösningar för att utveckla generiska, konfigurerbara plattformar via FPGA och mjukvara, för att kunna leverera kostnadseffektiva lösningar till kunder.
– Vi kommer att leverera kompletta lösningar.
När det gäller att bredda marknaden för GTT kommer Orbis in tack vare sin erfarenhet att ge rätt lösningar med lokal kompetens på en rad strategiska områden i världen: Kina (Beijing och Shenzen), Indien, Finland (Vantau, Salo, Oulo), Estland, USA (Dallas), Mexiko och Korea. Inte minst handlar det om att kunna ge service under en produkts hela livscykel.
Orbis Oy startades för 60 år sedan som ett importföretag i Finland, och handelsverksamheten pågår än idag i Finland, Sverige och Baltikum. I början av 1990-talet genomförde Orbis sitt första testprojekt, vilket ledde till att företaget under de senaste tio åren förutom att bedriva handel även har vuxit till att bli en global leverantör av testsystem.
– Partnerskapet med GTT gör det möjligt för oss att erbjuda bättre service till globala kunder med bas i Sverige. GTTs experter utgör också ett mycket bra komplement till våra forsknings- och utvecklingsteam i Finland och Kina, säger Marko Tiesmäki, Orbis CEO.
Gefle Testteknik AB startar med en relativt stor grupp. Företaget bildades av 6 personer (4-5 verksamma just nu) med syfte att redan i början av hösten ha minst 10 medarbetare.
– Vi ritade upp en kompetenskarta och fann att vi inte kan vara färre med de kompetenser som behövs, säger Stefan Eriksson. Med det får vi en unik kompetenskarta.
– Alla kommer att i genomsnitt ha 15 års erfarenhet inom sitt specialområde, säger Peder Malmlöf.
De flesta av dem kommer från Ericsson i Gävle vars fabrik som bekant är under avveckling.
– Vi ville kunna fortsätta att bygga vidare på våra kunskaper. Samtidigt har vi alla en önskan att kunna stanna kvar i Gävle. Slutsatsen blev att det är just nu vi har chans att bygga upp ett eget företag med expertkompetens inom test, mät och verifiering.
Till en början kommer man att ha många testuppdrag från sin forna arbetsgivare. Men meningen är att bredda kundbasen, något som nu blir möjligt tack vare partnerskapet med Orbis.

Comments are closed.