Seende maskiner ska förhindra olyckor

Erfarenheter från undersökningar gjorda vid Volvo visar att bristande uppmärksamhet är den största enskilda orsaken till trafikolyckor idag. Volvo technology transfer investerar därför i ”seende maskiner” som utvecklats av ett australiensiskt företag och som detekterar och varnar trötta eller distraherade förare.

Det austaliensiska företaget Seeing Machines grundar sin teknologi på forskningsresultat från Australian National University, ANU. Företaget har specialiserat sig på en datoriserad teknik som kan detektera huvud och ögonrörelser samt ansiktsuttryck. Inom fordonets definierade säkerhetsyta registrerar en liten kamera tecken på om föraren är trött eller distraherad. Med en kalkyleringsprocess mäts förarens huvud med avseende på position och rotation, ögonrörelser och hur ögonlocken beter sig. Graden av trötthet avgörs genom registrering av hur förarens ögon blinkar och om föraren blundar registreras det omedelbart. Graden av distraktion och arbetsbelastning avgörs genom mätning av förarens huvud- och ögonrörelser.

Comments are closed.