Sectra köps av Philips Electronics

Sectra och Royal Philips Electronics har tecknat ett avtal som innebär att Philips kommer att förvärva Sectras verksamhet för utveckling och försäljning av det digitala mammografisystemet Sectra Micro Dose Mammography.

Den kontanta köpeskillingen uppgår till 57,5 miljoner euro på en så kallad skuldfri basis. Avtalet inkluderar även en möjlig tilläggsköpe­skilling på maximalt 12,5 miljoner euro enligt särskilt avtalade villkor.

Affären omfattar den del av Sectras verksamhet som är kopplad till produkten Sectra MicroDose Mammography, exklusive Australien och Nya Zeeland där Sectra kommer att fortsätta sälja Sectra MicroDose Mammography genom ett separat distributionsavtal med Philips.

I verksamheten ingår bolaget Sectra Mamea AB och relaterad verksamhet i Sectras sälj- och serviceorganisation. Cirka 110 medarbetare kommer att bli en del av Philips organisation från tillträdesdagen. Sectra Mamea AB omsatte det senaste verksamhetsåret 127 miljoner kronor. Affären uppges komma att få en positiv inverkan på Sectrakoncernens rörelseresultat under innevarande verksamhetsår och beräknas, exklusive möjlig tilläggsköpeskilling, generera en bokföringsmässig reavinst för Sectra om cirka 300 miljoner kronor efter skatt.

Tilläggsköpeskilling utfaller om särskilt avtalade villkor uppfylls under en period av fem år från första kalenderkvartalet efter tillträdesdagen. Affären är föremål för vissa avtalsmässiga villkor och andra villkor för slutförandet av avtalet. Tillträde bedöms ske under det tredje kalenderkvartalet 2011, enligt ett pressmeddelande.

Sectras affärsområde Medicinska system har cirka 530 medarbetare och omsatte 831 miljoner kronor under verksamhetsåret 2010/2011. Radiologisk IT, som är Medicinska systems största produktområde, stod för 85 procent av omsättningen.

– Genom affären får vi en tydligare inriktning mot medicinsk IT där vi har vår kärnkompetens. Vi kommer att fortsätta arbeta med det vi är bäst på; att förse våra kunder med IT-lösningar som effektiviserar sjukvården, optimerar produktionen och bidrar till bättre vårdkvalitet, säger Torbjörn Kronander, vd för Sectras affärsområde Medicinska system.

Comments are closed.