Cybercom skär inom telekom

Som ett svar på marknadens förändringar kommer konsultföretaget Cybercom nu att genomföra nedskärningar, främst inom den finska verksamheten men också vid dess kontor i Kina och Rumänien.

Förändringarna av Cybercoms finska verksamhet kommer dessutom att resultera i en nedskrivning av goodwill om 125 miljoner kronor. En ny ledningsgrupp har utsetts med ett starkare fokus på Norden, meddelar företaget.

Cybercom avslutar sin verksamhet inom hårdvarudesign i Hyvinkää, Finland. Maximalt kommer 50 konsulter från den finska verksamheten att påverkas av dessa förändringar. Dessutom kommer antalet anställda konsulter i Kina att minskas med 30 och därtill även 40 medarbetare i Rumänien.

Cybercom minskar även på antalet anställda inom administration i Finland, Sverige och inklusive moderbolaget, vilket berör 25 anställda.

Sedan Cybercom förvärvade Plenware Oy 2008 – med sin verksamhet i Finland, Estland, Rumänien och Kina – har marknadsläget förändrats avsevärt, delvis beroende på 2009 års lågkonjunktur och delsvis på att stora förändringar pågår inom den finnländska telekombranschen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Comments are closed.