Ericsson ger stipendier till BTH-studenter

Ericsson Karlskrona har för avsikt att tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola, BTH, göra teknikstudier på avancerad nivå mer attraktiva. Ett stipendiesystem för svenska och internationella studenter är under utformning.

Att det finns kvalificerade ingenjörer är avgörande för svenska teknikföretags utveckling. Studenterna kommer under sin studietid att få tillgång till "skarpa" projekt och en nära kontakt med svensk industri genom det nya samarbetet.

Att samarbeta med industrin är inget nytt för BTH – det har varit en del av BTH:s strategi under lång tid. Nu tar BTH samarbetet ytterligare ett steg i den riktningen, i och med diskussionerna med Ericsson om stipendiesystem, enligt ett pressmeddelande.

– Detta är en ”win-win-win”-situation för både studenterna, näringslivet och högskolan och vi hoppas med detta samarbete ska kunna visa vägen för andra företag och lärosäten i Sverige, säger rektor Ursula Hass.

Comments are closed.