SE uppvaktade Näringsdepartementet

En delegation från Branschorganisationen Svensk Elektroniks styrelse, med ordförande Maria Månsson i spetsen, träffade igår (23/8) statssekreterare Catharina Håkansson Boman på Näringsdepartementet för att lyfta fram hur viktigt den svenska elektronikindustrin är för industrin i sin helhet. På mötet diskuterades regeringens ambitioner och branschens behov inom nyckelområdena kompetens och marknadsvillkor.

Kompetensförsörjning samt goda marknadsvillkor och entreprenörskap är nyckelfrågor för att säkerställa fortsatt stark svensk konkurrenskraft på den globala marknaden.

– Sverige har en lång tradition av elektronik och teknik i världsklass. Elektronikbranschens betydelse för tillväxt och Sveriges konkurrenskraft kan inte nog betonas. Elektronik finns i nära nog allting, säger Maria Månsson, ordförande i Svensk Elektronik.
Elektronikindustrin är i ständig tillväxt och Sverige har all anledning att tillvarata och vidareutveckla styrkan i svensk elektronikindustri på den globala marknaden.
Vid mötet beskrevs den höga kompetensen för att göra speciallösningar och en kultur som gynnar kreativitet och innovation.
– Det är angeläget att vi kan säkerställa fortsatt hög kompetens och att branschen ges goda förutsättningar till fortsatt utveckling.
Elektronikbranschen utgörs till stort del av små och medelstora företag där mycket av utveckling och innovation sker som skapar nya möjligheter för svensk industri i sin helhet.

– Entreprenörskap är viktigt och bidrar till fortsatt kreativ utveckling av nya lösningar, framhöll P-A Emilson, ledamot i Svensk Elektroniks styrelse.Vikten av goda marknadsvillkor betonades. En viktig diskussionspunkt var ständigt växande regelverk för miljöfrågor för elektronikbranschen.
Det är mycket viktigt att nya regler och direktiv införs på ett sätt som gör det möjligt för företagen att följa dem samt att regelverket är likformigt i hela EU. Nya lagar och regler är resurskrävande att ta till sig och ställer höga krav på omställning och anpassning. Det är en resurskrävande utmaning i synnerhet för mindre företag. Det är angeläget att utveckla och nå ut med regelverken mer effektivt och smidigt.
Ett exempel på orimliga regler var när EE-registret infördes. Då tillkom en miljösanktionsavgift på 100 000 kr oavsett företagets storlek, om företag inte rapporterade i tid. Detta fick orimliga följder för mindre företag, vilket branschen mycket aktivt påtalade till regering och myndigheter. Miljösanktionsavgifterna sänktes till 10 000 kr efter påtryckningar från föreningen.
En annan konkret fråga som diskuterades var betalningsvillkor.

– Långa betalningstider är ett växande problem som orsakar ökade kreditrisker och låser kapital som inte kan användas för tillväxt, säger Lena Norder, vd för Svensk Elektronik. Det finns ambitioner inom andra EU-länder att regelvägen styra betalningstiden till 30 dagar. Svensk Elektronik vill gärna se att tillämpningen av 30 dagar stärks även i Sverige.
Delegationen konstaterade på mötet att elektronikens tillväxt och framtida potential gör att branschen spelar en viktig roll i Sveriges näringslivsutveckling.
– Mötet var givande och vi kommer att fortsätta dialogen och diskussionen kring branschens förutsättningar och vidareutveckling, sammanfattar Maria Månsson.

 

 

Comments are closed.