Seminarier om kretsar för hälsovård

Analog Devices håller seminarium med temat ”healthcare” i Espoo, Finland den 6 september och i Uppsala, den 8 september.

Seminarierna hålls av Tom O´Dwyer, teknikansvarig för healthcare inom Analog Devices, i samarbete med Jan-Hein Broeders som ansvarar för det europeiska affärsområdet för healthcare.
De kommer att berätta om allmänna trender, diskutera diskreta kontra integrerade lösningar, standarder för isolation och företagets teknologi iCoupler.
Andra programpunkter är system on chip samt lösningar för strömförsörjning av portabla hälsovårdsprodukter, nya sensorlösningar för medicinska tillämpningar och lösningar för medicinsk avbildning.
Den 6 september hålls seminariet på GLO Hotel i Espoo och den 8 september på Park Inn hotel, Uppsala.

Comments are closed.