Satsning på solsken

Applied Materials vd Mike Splinter hyllar kongressbeslutet att godkänna det amerikanska ekonomiska återhämtningsprogrammet, (The conference report to H.R. 1, the American Recovery and Reinvestment Act of 2009). Det är de satsningar och regelförändringar  som avser förnybara energikällor, och då speciellt åtgärder som innebär statligt stöd åt utveckling och  installation av solpaneler som Applied Materials vd applåderar.

Comments are closed.