Norden klarade sig bäst

Statistik från IDEA visar att nedgången på distributionsmarknaden fortsatte och accelererade under sista kvartalet 2008. Men Norden klarade sig relativt bra.

– Den försämrade orderingången visar att vi knappaste kommer att se den vanliga trenden under 2009 med ett starkt första kvartal följt av tre svagare, säger Adam Fletcher, vp för IDEA. Vi tror snarare på en fortsatt nedgång under första halvåret, följt av en svag förbättring andra halvåret.

Det är fortfarande ont om hårda data, men en rimlig bedömning är att distributionsmarknaden minskar med 10 till 14 procent första halvåret 2009, jämfört med samma period 2008.

– Alla bedömningar är osäkra just nu, men vi kommer förmodligen att få en nedgång för helåret 2009 på mellan fem och åtta procent jämfört med 2008.

Orderingången för fjärde kvartalet minskade med åtta procent jämfört med föregående kvartal och med 17 procent jämfört med samma period förra året. Skillnaderna mellan de olika produktgrupperna var små.

Faktureringen minskade med 8,9 procent jämfört med förra kvartalet och 10,3 procent jämfört med samma period förra året. Halvledare minskade något mindre än övriga produktgrupper.

Norden har hittills klarat sig bättre än andra europeiska regioner, med en ganska svag nedgång.

Comments are closed.