Satsning på programvaruteknik

Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) satsar 10 miljoner kronor i forskningsmiljön för programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Syftet med KK-stiftelsens satsning är att BTH ska stärka sin forskningsspets ytterligare. Målsättningen är att säkerställa en långsiktig, konkurrenskraftig forskningsmiljö med hög vetenskaplig kvalitet i ett internationellt perspektiv. Finansieringen ges under två år.

BTH uppges redan idag ha en stark forskning i programvaruteknik och en stor del av forskningen sker i samarbete med näringslivet. KK-stiftelsens satsning skapar nu möjligheter för BTH att fortsätta utveckla och stärka sin forskningsspets inom programvaruteknik.

Förutom KK-stiftelsens satsning kommer även industrin att bidra med resurser genom deltagande i projektet. Totalt kommer sju industriella partners att delta. En industriell kickoff kommer att hållas 30 september, där företagen bland annat bidrar med att presentera sina industriella utmaningar inom området.

– Det här betyder att vi kan fortsätta att satsa på ett område där det finns ett stort industriell intresse. Målsättningen är att kunna bidra med nya och effektivare metoder för mjukvaruutveckling. Det är en förutsättning för en konkurrenskraftig svensk industri när mjukvara blir en allt viktigare del i ett stort antal produkter och system, till exempel maskiner för tillverkningsindustrin som representeras av Sauer-Danfoss i projektet, säger Claes Wohlin, professor i programvaruteknik vid BTH i ett pressmeddelande.

Comments are closed.