21 miljoner till teknikutveckling i kiselkarbid

Innovativ och grön energieffektivisering får en ny utlysning: ”Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center”. Utlysningen är ett samarbete mellan Vinnova och Energimyndigheten. Budgeten för utlysningen är 21 miljoner kronor, varav nio miljoner kommer från Energimyndigheten och tolv miljoner från Vinnova, som även hanterar utlysningen.

Syftet uppges vara att stödja systemföretag som utvecklar teknik med kiselkarbid (SiC) för energieffektiva tillämpningar. Om tio år är förhoppningen att 50 procent av svensktillverkade elprodukter med elförbrukning över 10 kW, ska innehålla SiC.

Utlysningen "Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center" avser att stödja svensk näringslivsverksamhet inom kiselkarbidområdet. Insatsen förväntas bidra till energieffektivisering, genom accelererad användning av lösningar baserade på kiselkarbid. Sådana produkter har potential att bli effektivare än de som är etablerade idag. I Sverige finns det många exporterande systemföretag som säljer eldrivna produkter i de högre effektområdena. För att behålla sin konkurrenskraft förväntas denna industri ha behov av att tidigt börja använda SiC-teknologin.

Utlysningens mål är att inom fyra år utveckla systemlösningar för SiC och projekten – som beviljas medel inom utlysningen – ska resultera i utveckling av nya produkter. Detta ska utvärdera potentialen av SiC-teknologi för energibesparing för olika industriella applikationer.

Utlysningar sker halvårsvis, med start hösten 2011 och avslutas våren 2015, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.