Satsning på intelligenta transportsystem

Trafikverket och innovationsregionen Kista Science City har kommit överens om en satsning på att utveckla framtidens intelligenta transportsystem (ITS).

Samarbetet består initialt av ett antal pilotprojekt som ska leda till innovativa resetjänster och där Kista blir testmiljö.

Sedan flera år har Trafikverket samarbetat med Stockholms stad kring framtidens ITS-frågor. Något som kulminerade med ITS World Congress med över 6 000 deltagare i Stockholm i fjol.

Nu, ett halvår senare, kommer alltså avtalet på plats för riktiga satsningar på framtidens transport, och där Kista med dess entreprenörer, forskning och ICT-företag blir spelplanen. Exempel på innovationer är smart samåkning och utvecklade reseplanerar-applikationer. Samarbetet rivstartar under våren med genomlysning av trafiksituationen i Kista, enligt ett pressmeddelande.

I Kista finns redan ett expertnätverk för forskare och näringsliv, inriktat på ITS. Dessutom planeras det för ett nationellt ITS-forum för storstäder under 2010 där industri och myndigheter har gemensam agenda.

Den 1 april i år tog Trafikverket över de verksamheter som fanns inom Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och SIKA. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Comments are closed.