Vinst för Sony Ericsson

Vinsten blev 18 miljoner euro före skatt för årets första kvartal.

Det är bland annat besparingsprogrammen som ligger bakom lyftet, för antalet levererade mobiltelefoner blev 10,5 miljoner, en nedgång med 28 procent jämfört med samma period förra året. Det förklaras med de förändringar som gjorts i företagets i produktportfölj, med en inriktning mot mer avancerade telefoner. Försäljningen under kvartalet hamnade på 1 405 miljoner euro, en nedgång med 19 procent medan försäljningspriset per mobiltelefon ökade med 12 procent.

Comments are closed.