Samsung och Numonyx samarbetar om fasskiftminnen

Fasskiftminnen kan ge mycket snabbare läs- och skrivtider, vid lägre effekter, än vad NOR och flash-minnen ger.

– Vårt samarbete med Numonyx kommer att göra det möjligt att införa fasskiftminnen i en mobil miljö, säger SeiJin Kim, vice president för mobil minnesteknik vid Samsung Electronics. PCM kan komma att bli ett omfattande tillskott till vår familj av minnesprodukter, som ett utmärkt komplement till andra minneslösningar.
– Detta är en signifikant milsten både för utvecklingen av fasskiftminnen och för minnesmarknaden totalt, säger Brian Harrison, vd för Numonyx.
Samsung och Numonyx utarbetar gemensamma specifikationer för att uppnå kompatibilitet i lösningar i mobil och inbyggd teknik med stöd enligt lågeffekts minnesstandarden JEDEC LPDDR2. Denna möjliggör avancerad effekthantering, ett delat gränssitt mellan ickeflyktiga (NVM) och flyktiga (SDRAM) minnen.
Med fasskiftminnen kan data läsas av i motsvarande hastigheter för RAM, men till lägre kostnader och med lägre effektförbrukning. Därför kan andelen RAM i konstruktioner minskas.
Programvaran kan exekveras i fasskiftminnen och programmeringsändringar kan göras bit för bit.

 

Comments are closed.