Huawei leverantör till 4G-nät i Norge

Huawei och TeliaSonera:s dotterbolag i Norge, Netcom, har visat upp fungerande LTE-tjänster i deras, på kommersiella villkor byggda telenät i Oslo i Norge. Nu ska även Telenor utvärdera LTE från Huawei, också det ska ske i Oslo.

Det som visats upp i testerna med Netcom ska enligt ett pressmeddelande vara fungerande bredbandstjänster såsom VoD (Video on Demand), video streaming, FTP (File Transfer Protocol), web surfing, video conferencing och videotelefoni, i ett på fältmässiga villkor uppbyggt kommersiellt nät. Genom att utnyttja LTE:s nyckeltekniker inom MIMO (Multiple Input Multiple Output) och OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex), säger man sig lyckats uppnå nedladdningshastigheter på upp emot 150 Mbit/s inom en och samma LTE-cell med multipla terminaler anslutna.
Telenor meddelar idag att de valt Huawei till huvudleverantör till operatörens testsystem för LTE radioaccess och EPC (evolved packet core) i ett provnät som nu är under uppbyggnad i Oslo. De tjänster och funktioner Telenor uppger sig vilja prova ut är VoD, VoIP, hur överlämningen mellan nätverk sker och vad nätverket klarar av i form av trafikavverkning, eller så kallad ”throughput”.

Comments are closed.