Samarbete om Opcon Powerbox

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB har ingått avtal med kontraktstillverkaren PartnerTech angående produktion av Opcon Powerbox.

Avtalet löper initialt i tre år och uppges vara en avgörande del i den industrialiseringsprocess som Opcon inlett för att snabbare kunna ställa om till volymproduktion av sin produkt. Produktionsanpassning har redan påbörjats och de första leveranserna av Opcon Powerbox från PartnerTech sker under andra halvåret 2010.

Opcon kommer själv tillverka kärnkomponenten som ingår i Opcon Powerbox och har under det senaste året investerat cirka 20 miljoner kronor i ny maskinpark för att kunna öka produktionstakten och möta förväntad framtida efterfrågan.

Strukturen anpassas för att inom ett år möjliggöra en produktionstakt motsvarande minst 30 Opcon Powerbox per år och inom loppet av 18-24 månader kunna växlas upp till en takt motsvarande en Opcon Powerbox om dagen eller cirka 300 per år.

Opcon menar att PartnerTech är en bra partner i och med företagets kompetens, uppbyggnad och struktur under den industrialiseringsfas Opcon nu befinner sig i.

– Det här samarbetet innebär viktig hjälp i produktionsanpassning av produkten med kortare leveranstider och en mer kostnadseffektiv produktion, men framför allt ger det oss den flexibilitet som krävs för att snabbt kunna ställa om till volymproduktion. Med den potential vi ser globalt för Opcon Powerboxtekniken behöver vi i tid skapa den här typen av industriella men flexibla strukturer som ger oss möjligheten att snabbt växla upp produktionskapaciteten, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon i ett pressmeddelande.

Opcon Powerbox utvinner el ur överskottsvärme som varmt spillvatten inom industrin. Värme som oftast inte tas tillvara utan går förlorad. Med Opcon Powerbox uppges stora energibesparingar och miljövinster kunna göras samtidigt som stora kommersiella värden skapas i form av el. Under 2008 driftsattes den första Opcon Powerbox och under 2009 har Opcon Powerbox levererats till två pappers- och massabruk i Sverige. Under 2009 har Opcon också tagit order på sex Opcon Powerbox till Australien, samt via bolagets partner Enerji i Australien tecknat ett samarbetsavtal med landets största börsnoterade kraftbolag, Babcock & Brown Power, om en förstudie för introduktion av Opcon Powerbox vid gruvor i Australien, skriver företaget på sin hemsida.

Comments are closed.