Ny demonstratorsmiljö i Skövde

Högskolan i Skövde har fått medel för att skapa en unik miljö med demonstratorer. Tre nya demonstratorer kommer att byggas i den nya forsknings- och innovationsmiljön Portalen.

Genom att bygga en demonstrator visar forskare hur resultatet av deras arbete kan användas i praktiken. Högskolan i Skövde satsar nu på att – genom samverkan med externa aktörer – bygga upp en speciell miljö med permanenta demonstratorer.

Den nya demonstratormiljön finansieras med forskningsmedel från EU:s strukturfonder, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde. Samproduktionspartners i projektet är Mimer Informationsteknologi AB och Avfallshantering Östra Skaraborg

Det långsiktiga syftet med demonstratorerna är att forskningsresultat från högskolan ska föras ut näringslivet och bidra till företagens konkurrenskraft. Samtidigt ska de medverkande aktörernas utmaningar tillföra Högskolan ny kunskap. Därför kommer företag och organisationer från det lokala näringslivet att vara med och utveckla demonstratorerna. Den samproduktion som på detta sätt sker mellan högskola, näringsliv och det omgivande samhället är en förutsättning för att demonstratormiljön ska kunna bli framgångsrik.

Det är i den nya forsknings- och innovationsmiljön Portalen som demonstratorerna ska skapas. Demonstratorerna hamnar därmed i samma lokaler som högskolans forskningscentrum och de företag som är knutna till teknikparken Gothia Science Park. Detta ska underlätta flödet av kunskap mellan akademi och näringsliv.

De forskningsmedel som högskolan nu har fått kommer att finansiera tre nya demonstratorer. Den första demonstratorn visar så kallad simuleringsbaserad optimering;

  • Demonstratorn ska underlätta för en bred publik att förstå den forskning och kunskap inom simulering och optimering som genereras på högskolan.
  •  Demonstrator nummer två ska visa sensorer, hjälpmedel och programvaror som kan underlätta vård av äldre människor. Demonstratorn har en stark koppling till högskolans forskning inom området informationsfusion.
  • Den tredje demonstratorn ska visa hur ”flexibla tillverkningssystem” kan skapas med hjälp öppen programvara. Ett flexibelt tillverkningssystem har en inbyggd förmåga att anpassa sig till förändringar.

Comments are closed.