Samarbete mellan FABEC och EDC

FABEC och EDC har beslutat sig för att inleda ett samarbete med ett samgående som mål. Ett samgående gör det möjligt att hantera större projekt.

FABEC och EDC har stora likheter och en konsolidering ger stora finansiella fördelar. Samtidigt kan ett gemensamt företag verka på en marknad där företagen idag inte är representerade. Planen är att samgående ska vara konkretiserat till mitten av mars och företagen kommer då att närmare presentera detaljerna i samgåendet.
FABEC arbetar med konstruktion och tillverkning av elektroniska produkter. Företaget startades 1973 och omsatte 112 miljoner år 2007. Det har ca 130 anställda, varav 27 på fabriken och huvudkontoret i Göteborg, och 103 anställda på fabriken i Tallinn, Estland.
Kontraktstillverkaren EDC startades 1984 och under 2007 omsatte bolaget 100 miljoner, med ca 60 anställda. Företaget har sin produktion i Munkfors.

Comments are closed.