Samarbete för utvärdering av utbildning

Cisco, Intel och Microsoft presenterade under tisdagen ett nytt samarbete med syfte att förändra hur utbildning utvärderas världen över för att på det viset förbättra elevernas resultat.

Företagen avslöjade under Learning and Technology World Forum i London planer på att stödja ett nytt forskningsprojekt med syfte att utforma nya metoder och tekniker för att mäta utbildningsresultat.
Initiativet baseras på forskning som visar att de flesta utbildningssystem världen över inte har lyckats hålla jämna steg med de dramatiska förändringarna som skett i världsekonomin och de kunskaper som krävs för att eleverna ska lyckas i arbetslivet efter avslutad utbildning.
Projektet kommer att fokusera på flera viktiga områden som erbjuder stora möjligheter att förändra utbildning och efterföljande utvärdering av densamma. Därför kommer speciella team med utbildare och akademiker att utveckla metoder och tekniker för utvärdering av utbildning, effektiva utbildningsmiljöer samt replikerbar ICT-stödd undervisning som utvecklar och utvärderar de kunskaper som krävs för att eleverna ska lyckas.

Comments are closed.