Samarbete mellan ORSoC och AsiusTech

De båda IP-företagen ORSoC och AsiusTech kommer nu att samarbeta för att erbjuda IP-teknologi baserat på öppen källkod (från OpenCores). Göteborgsföretaget AsiusTech fortsätter också sin konsultverksamhet inom kostnadsrationalisering.

– Vi ser stora fördelar i det här, säger Håkan Dahlbom, vd för AsiusTech. ORSoC har mycket god kompetens inom SoC-design och vi har gamla relationer som gör det lätt att samarbeta.
OrSoc har funnits i ett antal år och verksamheten runt öppna IP-kärnor är väl vid det här laget ganska väl etablerad. AsiysTech är betydligt nyare som företag, men har på många sätt en ännu längre historia. Gruppen var senast en del av Flextronics, men kan spåras ända tillbaka till Sern Datorkonsult på åttiotalet och Bluelabs på nittiotalet.
– Vi har framför allt en gedigen vana när det gäller effektivisering och kostnadsoptimering. Det är också där vi räknar med att kunna expandera mest de närmaste åren. Det finns en stor förbättringspotential i de flesta elektronikkonstruktioner och vi kan i de flesta fall sänka kostnaderna för en produkt ganska radikalt. Det här är speciellt intressant i en lågkonjunktur då det gäller att minska kostnaderna för att vara konkurrenskraftig.

Comments are closed.