1 000 styrsystem till Bombardier

Tritech Technology AB levererade nyligen sitt 1 000:e styrsystem till Bombardier Transportation. Styrsystemet ingår i Bombardiers styrdator ILC 951, vilken styr ljussignaler för tågtrafik och har sålts över hela världen. De första systemen levererades redan 1997, och Tritechs åtagande sträcker sig från design och utveckling till produktion och säkerställande av leveranser.

Bombardiers styrdator ILC 951 lägger om växlar, tänder signaler och styr ATP-system, och produkten säljs till järnvägsförvaltningar över hela världen. Styrsystemet har en mycket hög tillgänglighet, och kan installeras i tuffa miljöer med påfrestningar som temperatur, störningar, fukt och vibrationer, samtidigt som systemet har en låg förvaltningskostnad. Tritech har bistått med utveckling av hårdvara och operativsystem, produktionsteknik och sedermera förvaltning av produkten.
– Vi är särskild nöjda med Tritechs förmåga att hålla systemet producerbart över en lång tidsperiod. De är även duktiga på att säkra komponenter och hitta ersättningskomponenter när något försvinner från marknaden. Vi känner oss trygga med att vår omsättningsmässigt största produkt levereras till våra kunder enligt order, och vi vet att Tritech är så pass insatta i produkten att de har god framförhållning när det gäller att upptäcka eventuella problem. På så sätt kan vi lösa problemen i tid utan att våra leveranser påverkas, säger Dorota Baczek, strategisk inköpare på Bombardier Transportation i Sverige.
Tritech har inte bara konstruerat och utvecklat maskinvaran, utan även den programvara som ger en så kallad ”hot standby”-funktionalitet. Detta innebär att det finns en dator i standbyläge som är beredd att ta över direkt om det skulle hända något med systemet som styr tågtrafiken, vilket innebär att trafiken inte behöver påverkas.

Comments are closed.