Säkra leveranstjänster för IoT

Arrow Electronics har utökat sin globala säkra leveranstjänst för att täcka komponenter från Cypress, Infineon och Microchip förutom NXP Semiconductors Secure Elements som var med redan i Arrows första erbjudande 2018.

Tjänsten möjliggör snabb distribuering av IoT-endnoder och gateways med hårdvarubaserade säkerhetsfunktioner. Säkra leveransmöjligheter kommer att bli tillgängliga för Arrows kunder globalt.
– Cybersäkerhet har hög prioritet för utvecklare, särskilt med tanke på den europeiska GDPR-lagstiftningens krav och ansvar på organisationer för att skydda data och säkerhet, säger Aiden Mitchell, vicepresident IoT, Arrow Electronics. Det innebär att möjligheten att autentisera IoT-enheter och snabbt skapa betrodda anslutningar till molnet är ett väsentligt inslag i produktdriftsättningen.
Arrows programmerings- och leveransteknik bygger på en säker och pålitlig förtroendekedja. Denna består av relationer med ledande globala domänexperter på enhetssäkerhet och certifikatutfärdare, den säkra överföringen av kundens IP- och säkerhetsuppgifter och mycket säkra programmeringsplattformar. Det finns stöd för registrering av enhetscertifikat hos flera molnleverantörer och certifikatens livscykelhanteringstjänster finns också tillgängliga.

Comments are closed.