Övervakning av snöbelastning

Ruukki lanserar ett nytt taksensorsystem som övervakar mängden snö på taket och som skickar en varning när snön behöver skottas bort. Genom att snön tas bort från taket i god tid ökar säkerheten, samtidigt som man sparar pengar genom att slippa röja snön när det egentligen inte behövs.

För mycket snö på taket innebär som vi vet en säkerhetsrisk. För att säkerställa tryggheten för människor som befinner sig på offentliga platser, men även för att ge fastighetsägare och ansvariga möjligheten att veta när det är dags att skotta utifrån aktuella väderförhållanden, lanserar Ruukki nu ett unikt taksensorsystem som ger information om förändringar i realtid.
Till exempel är det viktigare att veta vikten på snön än hur tjockt snötäcket är, vilket kan vara svårt att räkna ut manuellt. Detta system går ut på att övervaka mängden snö på taket. Särskilt fördelaktigt är Ruukkis taksensorsystem på stora takytor där snön gärna lägger sig ojämnt.
Så här går det till:
Det finns två mätenheter för snöbelastning samt en radiobox och alla fästs på takets undersida. Sensorerna är placerade på bestämda platser på taket där snövallar ofta bildas. Denna placering bestäms av konstruktören. Sensorerna mäter kontinuerligt belastningen utan paus och har temperaturkompensator.
Sensorerna är anslutna till radioboxen med kabel och det är denna radiobox som fungerar som en informationskälla. Fastighetsägaren får en varning när den inställda gränsen för snömängden har uppnåtts. Denna varning ges på tre olika sätt. Först, alarmljus som börjar blinka i sensorn när viktgränsen är nådd. Utöver det kan användaren få information till sin mobiltelefon via wifi eller så kan samma information nås via internet.
Samtidigt som säkerheten ökar, innebär systemet besparingar vad gäller fastighetsunderhållet eftersom man slipper avlägsna snö från taket i onödan, vilket ofta sker när man inte känner till vikten på snön och tar det säkra före det osäkra.
Den nya taksensorn är Ruukkis första system baserat på sensorteknik och kan installeras i alla byggnader med Ruukkis bärande takplåt.

Comments are closed.