Sagem förvärvar delar av Gigaset

Sagem Communications förvärvar Gigaset Communications bredbands- och WiMax-verksamhet. Sagem Communications har ingått ett avtal om att förvärva Bredband och WiMAX verksamheten från Gigaset Communications GmbH, ett dotterbolag till Arques Industries AG och Siemens AG. Sagem kommer genom förvärvet av Gigasets Bredband och WiMAX verksamhet få tillgång till ny teknik och nya kunder. Genom detta möjliggörs strategin att stärka positionen som en global leverantör av bredband. Sagem Communications har 6570 anställda världen över, och en omsättning på 1,3 miljarder euro under 2008.
Affären är föremål för samråd med Sagem Communications personalrepresentater och godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.

Comments are closed.