PTS får svidande kritik

Teleoperatören Ventelo har i dag lämnat in en protest mot PTS planer på att förlänga tillstånden för GSM-operatörerna ända fram till 2025.

Post- och telestyrelsen, PTS förslag att förlänga GSM-operatörernas tillstånd innebär att de fyra stora operatörerna, utan risk för konkurrens, får disponera frekvenserna för mobiltelefoni i 900 MHz-bandet ända till år 2025. Ventelo är enligt företaget en av flera mindre teleoperatörer som reagerat kraftigt mot dessa planer. PTS har som uppgift att främja en väl fungerande telemarknad med konkurrens och rättvisa spelregler. Att då fatta beslut där de befintliga aktörerna gynnas och mobiltelefonimarknaden cementeras under lång tid innebär att PTS verkar i rakt motsatt riktning, enligt Ventelo.

– I över 20 år har telemarknaden utvecklats positivt, med ökad konkurrens, fler alternativ för konsumenter och företag och lägre priser. Den utvecklingen riskerar nu att brytas om PTS planer blir verklighet. Marknaden för teletjänster blir då istället skrämmande lik elmarknaden, med ett fåtal jättar som dikterar villkoren för de mindre aktörerna, säger Erik Qvist, vice vd för Ventelo.

PTS förslag att förlänga GSM-operatörernas tillstånd innebär att de fyra stora operatörerna, utan risk för konkurrens, får disponera frekvenserna för mobiltelefoni i 900 MHz-bandet ända till år 2025. Ventelo är enligt företaget endast en av flera mindre teleoperatörer som reagerat kraftigt mot dessa planer. PTS har som uppgift att främja en väl fungerande telemarknad med konkurrens och rättvisa spelregler. Att då fatta beslut där de befintliga aktörerna gynnas och mobiltelefonimarknaden cementeras under lång tid innebär att PTS verkar i rakt motsatt riktning, enligt Ventelo.

– I över 20 år har telemarknaden utvecklats positivt, med ökad konkurrens, fler alternativ för konsumenter och företag och lägre priser. Den utvecklingen riskerar nu att brytas om PTS planer blir verklighet. Marknaden för teletjänster blir då istället skrämmande lik elmarknaden, med ett fåtal jättar som dikterar villkoren för de mindre aktörerna.

Ventelo efterlyser en öppen ansökningsprocess där även nya operatörer får tillfälle att presentera sina förslag, alternativt att PTS fördelar frekvensrättigheterna genom en auktion. Det är just dessa principer som PTS tidigare tillämpat i andra sammanhang som rör frekvenstilldelning för mobila teletjänster.

– Det finns enorma kommersiella värden som hör samman med frekvensrättigheterna. Därför är det både obegripligt och upprörande om PTS får dela ut "fribiljetter" till ett fåtal telejättar utan några tydliga krav på motprestationer och utan att se efter om nya aktörer kan ha andra och bättre idéer för framtiden

PTS argument för att förlänga tillstånden är att man vill garantera att hela Sverige får tillgång till bra teletjänster. Ventelo vill samma sak men förstår inte varför PTS då inte kan låta fler få chansen att erbjuda sådana teletjänster. Ventelo menar att PTS skulle kunna låta fler än bara fyra aktörer få verka och konkurrera med varandra på mobiltelemarknaden. Det skulle enbart öka konkurrensen, stimulera produkt- och tjänsteutveckling och skapa fler valmöjligheter för svenska konsumenter, näringsliv och förvaltning. I sitt svar till PTS ifrågasätter Ventelo dessutom PTS förslag på juridiska grunder.

– PTS måste öppna dörren för alla oss intresserade operatörer innan beslutet tas. En rättvis  lösning för oss är också den som är bäst för kunderna.

Comments are closed.