Saelig släpper 2,4 GHz radiomodul

Saelig Company lanserar nu en 2,4 GHz sändtagarmodul för inbyggnad i industriella utrustningar med fjärrstyrning, telemetri och övervakningssystem. Modulen är enligt företaget speciellt lämplig för tillämpningar som kräver en stabil och tillförlitlig radiokommunikation på upp till 275 meters avstånd (300 yards) och med batteridrift.

För att säkerställa en tillförlitlig radiokommunikation i det ofta hårt belastade 2,4 GHz ISM-bandet använder modulen, döpt till STD-503, en brusresistent DSSS-modulering (Direct-Sequence Spread Spectrum) såväl som en sann diversitetsmottagarkonstruktion som använder två antenner, var och en med sin egen mottagarskrets, vilket ska förhindra signalbortfall på grund av flervägsfädning. STD-503 har ett transparent datagränssnitt som enligt Saelig gör att användare kan använda egna protokoll utan ändringar.

Med måtten 1,6"x 1,15" x 0,22" är den nya modulen 50 procent mindre än sin föregångare STD-502-R. Dessutom har STD-503 nu kanalväxling enligt en förinställd ”kanalplan” via stiftval (upp till 20 frekvenskanaler kan sparas i planen). Den använder en anpassad ASIC med DSSS-modulering och sann diversitetsbearbetning som enligt företaget ska säkerställa en långsiktig tillgång till viktiga radiokomponenter. Dataöverföringshastigheten anges till upp till 19,2 kbit/s och har en drifteffekt på 10 mW med 3,3 V 65 mA kraftförsörjning. Drifttemperaturen är satt till -20 till + 65 °C.

STD-503 är certifierad enligt FCC Part 15.247 för USA, EN 300 440 för Europa och ARIB STD-T66 för Japan.

Comments are closed.