Skena i vägen ska testas vid Arlanda

Förutom elvägs-projektet utanför Gävle har Trafikverket godkänt en delfinansiering till ytterligare ett vägprojekt men med en annan teknik för energiförsörjningen till fordonet. Pengarna ska användas till en fortsatt teknikutveckling och för att anlägga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde.

─ Det är ett riktigt glädjebesked att staten fortsätter satsa på elvägar. Vi kommer nu fortsätta utveckla detaljer inom tekniken vid vår testbana vid Arlanda och om cirka två år anlägga en två kilometer lång sträcka mellan Arlanda och logistikcentret i Rosersberg, säger Hans Säll, samordnare för affärsutveckling på NCC Roads och ordförande i konsortiebolaget.

Projektet är del av Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling av elvägar. Av från början elva projekt är elvägen vid Arlanda ett av de två (det andra utanför Gävle) som nu ges ytterligare finansiellt stöd. Tekniken, som utvecklats de senaste fem åren, bygger på en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan. Elvägen mellan Rosersberg och Arlanda, som blir två kilometer lång, uppges vara en viktig länk för att visa hur miljösmart distribution kan utformas. Sträckan kommer att trafikeras av bland annat PostNords lastbilar som går i skytteltrafik mellan flygplatsen och logistikcentret i Rosersberg, enligt ett pressmeddelande från NCC.

Projektet stödjs av NCC, Elways, Kilenkrysset, WSP Analys & Strategi, Airport city Stockholm (samägt av Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB), KTH, Gävle Container Terminal, e-Traction, ABT-bolagen och PostNord.

Comments are closed.