Miljoner till superkondensatorer

Det estnisk-tyska företaget Skeleton Technologies har fått in 9,3 miljoner euro i en B-finansiering från ett konsortium lett av en strategisk investerare inom sektorn för elektrisk utrustning. Pengarna ska användas för att finansiera företagets satsning på att öka produktionen av sina grafen-baserade superkondensatorer till bland annat fordonsindustrin.
Upptrappningen av produktionen av superkondensationerna ska enligt Skeleton möta en stark efterfrågan från en växande kundbas, inklusive tillverkare av hybridlastbilar, Tier 1 bilindustrin och elnätsföretag med behov av energilagring.


Läs mer..

Ladda ner instrumentöversikten

Läs temaartiklarna om mätteknik

Läs temaartiklarna om analogteknik

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.