Saab förvärvar tyska Medav

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB meddelar att de har förvärvat det tyska företaget Medav, som är specialiserat på tillämpningar inom signalbehandling, mönsterigenkänning och informationsteknik, för runt 27 miljoner euro.

Förvärvet avser stärka Saabs produktportfölj inom radioövervakning och spaningssystem (intelligence fusion systems). Medav fortsätter verksamheten i Tyskland som ett helägt dotterbolag inom Saab-koncernen. Köpeskillingen uppgår till cirka 27 miljoner euro. Dessutom har parterna enats om en möjlig tilläggsköpeskilling på maximalt 7 miljoner euro.

– Detta förvärv stärker vår position inom det strategiskt viktiga området radioövervakning och spaningssystemsfusion. Medav har kompletterande produktlinjer och är väl positionerat på flera viktiga marknader. Genom att kombinera våra produktportföljer får vi en starkare position och breddar vårt erbjudande till marknaden, säger Håkan Buskhe, vd och koncernchef, Saab AB.

Medav har en 30-årig historia inom digital signalbehandlingsteknik i produkter och system. Företaget har runt 75 anställda och bolagets beräknade intäkter är 21,9 miljoner euro för räkenskapsåret som avslutas i december 2012. Transaktionen väntar på godkännande från bland annat konkurrensmyndigheter i Tyskland och affären förväntas kunna avslutas under det fjärde kvartalet 2012, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.