Sensorer ska hindra att du somnar

Plessey Semiconductors meddelar att de utvecklat en ny lösning för att övervaka tröttheten hos en bilförare och som är baserad på företagets EPIC (electric potential sensing technology).

 

Enligt brittiska Royal Society for the Prevention of Accidents visar forskning att trötthet hos förare kan vara en bidragande faktor till upp till 20 procent av alla trafikolyckorna och upp till en fjärdedel av dödsolyckor och allvarliga olyckor. Biltillverkarna letar ständigt efter sätt att göra sina fordon säkrare, särskilt som säkerhet kan vara ett starkt försäljningsargument.

Tills nyligen innebar mätning av EKG (Elektrokardiogram) i en bil att föraren hade en uppsättning elektroder fästa till hans/hennes bröst. EPIC-sensorn uppges utnyttja en kapacitiv koppling som inte förlitar sig på bra hudkontakt och som kan mäta EKG genom vanliga kläder och sittunderlag. Genom att övervaka en parameter kallad Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) – som är ett mått på hur stabil hjärtfrekvensen är från slag till slag – är det möjligt att avgöra när föraren börjar bli sömnig.

Företaget rekommenderar i ett pressmeddelande att en uppsättning sensorer byggs in i ryggstödet så att den optimala placeringen för avkänning kan väljas, oberoende av förarens längd och kroppsbyggnad. Så kallat rörelsebrus minimeras genom att placera sensorerna bort från axlarna på den nedre delen av ryggstödet.

Plessey meddelar att de nu har tillgängliga utvärderingskit för biltillverkare och dess leverantörer. Denna har formen av en dyna som innehåller sex sensoruppsättningar på ryggstödet. Detta demonstrationenspaket innehåller också en ”gränssnittslåda” med en USB-utgång till bildskärmen och inspelningsprogram, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.