S-parametrar för kalibreringslab

Till vektor-nätverksanalysatorn PNA från Agilent Technologies finns det nu en option som ger den noggrannhet vid mätningar av S-parametrar som krävs i kalibreringslab och mätplatser.

Nyckelparametrar är stabilitet och nätnoggrannhet i en vektor-nätverksanalysator. I flertalet lösningar brister den termiska stabiliteten. Utan kunskap om instrumentets termiska stabilitet kan inte laboratorierna avgöra dess påverkan på mätresultaten.
Agilents nya option optimerar rådata för PNA-familjen för att anpassa instrumentet för mätningar i metrologiska laboratorier. Exempelvis har man utelämnat alla slingor mot frontpanelen för att förbättra stabiliteten.  PNAn grundläggande matchning mot källa och belastning har också optimerats. Ett genombrott beträffande mottagarlinjäritet har möjliggjorts tack vare en speciell hårdvaruteknik som har sina rötter i Agilents egna halvledarprocesser.
– Tack vare en ojämförbart god stabilitet och en oöverträffad mätnoggrannhet  sätter nu Agilent PNA en ny standard inom precisionsmätningar av S-parametrar, säger Gregg Peters på Agilents division för komponenter.
Agilents PNA-familj omfattar serierna PNA-L, PNA och PNA-X, för frekvenser mellan 300 kHz och 1,05 THz.

 

Comments are closed.