Ögondiagram synar FPGA och dataomvandlare

En gratis programvara från Analog Devices åstadkommer ögondiagram för att göra det möjligt att granska signalintegriteten i den seriella länken mellan FPGA och A/D- eller D/A-omvandlare. Sådana kombinationer används exempelvis i radarmatriser eller i mjukvardefinierad radio (SDR).


Läs mer

Läs årets Embedded Technology Special

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.