Enea vinner kontrakt för produktsupport värt 3,7 miljoner

Enea kommer ta över support och underhåll för ett utvecklingsverktyg från en av sina hårdvarupartners. Avtalet, som är värt 3,7 miljoner kronor (0,6 MUSD), sträcker sig över 27 månader och arbetet kommer utföras av Eneas konsulter i Rumänien. – Vi är glada över att ha tecknat ett antal nya avtal under den senaste tiden i vår konsultverksamhet i Rumänien och USA, säger Anders Lidbeck, vd och koncernchef på Enea. 85 procent av våra tjänsteintäkter kommer från USA där vi är beroende till ca 45 procent av försvarsprojekt finansierade inom ramen för den amerikanska statsbudgeten. Det har varit en osäker marknad under en period där vi sett hur investeringarna minskat under året. Dagens avtal är ytterligare ett exempel på hur vi lyckas bredda vår kundbas och vinna nya affärer i andra segment. Dessa nya affärer kommer dock inte balansera den nedgång vi upplevt med kunder med statsfinansierade projekt under 2013 till följd av den uppstartstid nya projekt behöver.

Comments are closed.