R&S oscilloskop upp i frekvens

Rohde & Schwarz har nu presenterat ett oscilloskop med 4 GHz bandbredd i företagets familj RTO-oscilloskop.

Till det nya oscilloskopet R&S RTO1044 finns en differentialprob, RT-ZD, med 4,5 GHz bandbredd. Samplingsfrekvensen 20 GSa/s gör att oscilloskopet kan mäta snabba stigtider och förlopp. Det kan exempelvis hantera differentiella data upp till 1,6 GSa/s och testa snabba klockfrekvenser upp till 800 MHz.
Några utmärkande egenskaper anges vara hög känslighet och hög noggrannhet, vilket gör instrumentet lämpligt för att mäta på och analysera signaler med låg amplitud, exempelvis <1V. Tack vare en extremt låg brusfaktor uppnås 4 GHz bandbredd även vid 1 mV/ruta.
A/D-omvandlaren är en enda kärna som klarar 10 GHz och som ger en ENOB av >7 bit. Instrumentet tar in och analyserar upp till 1 miljon vågformer per sekund.
En speciell konstruktion innebär den digitala triggern som gör det möjligt att peka ut smala pulser (ned till 50 ps). Tack vare en justerbar triggerhysteres kan triggerkänsligheten optimeras till signalkarakteristiken.
Med FFT kan även analyser i frekvensplanet göras, t ex för att upptäcka störande frekvenser vid EMC-mätningar.

Comments are closed.