Ändringar i Micron och Intels samriskprogram

Intel och Micron förändrar sitt gemensamma utvecklingsprogram inom NAND Flash-minnen till att omfatta utveckling av nya minnestekniker. Samtidigt säljer Intel av vissa tillgångar som ägs gemensamt med Micron.

Intel Corporation och Micron Technology, Inc. meddelar idag att företagen har ingått ett avtal om förändringar i det gemensamma programmet IM Flash NAND joint venture. Som en del av överenskommelsen kommer Micron att köpa Intels del i fabrikerna IM Flash Singapore (IMFS) och IM Flash Technologies (IMFT) i Manassas, Virginia, USA, för cirka 600 miljoner dollar. Micron ska, som en dellikvid, framöver förse Intel med NAND Flash-minnen.

IMFT NAND-fabriken i Lehi i Utah, USA, kommer att fortsätta att arbeta med minimala förändringar av sin nuvarande verksamhet. Den fabriken producerar för närvarande bolagens NAND Flash-minnen i en 20 nm-process. Samtidigt uppges de båda företagen utöka det gemensamma utvecklingsprogrammet till att omfatta nya, framväxande minnestekniker.Transaktionen förväntas vara slutförd under första halvåret i år, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.