R&S går in på oscilloskopmarknaden!

Rohde & Schwarz går, till mångas överraskning in på  oscilloskopmarknaden. Projektet inleddes för fem år sedan och den 28 juni presenterade man nyheterna på en stor presskonferens i München.

Dagens oscilloskopmarknad domineras av fyra fabrikat: Tektronix 55 procent, Agilent 23 procent, LeCroy 13 procent och Yokogawa 4 procent. Den bilden kommer att ändra sig nu när R&S kommer in i bilden.
– Vi räknar med att ta en signifikant andel, säger Roland Steffen, ansvarig för mätdivisionen inom R&S.
Men han underströk också att det kan ta tid.
– Vi tror att vi inom några år, kanske fem år, kan ha en marknadsandel som kan beskrivas i ett tvåsiffrigt tal.
Josef Wolf, ytterst ansvarig för tekniken bakom de nya oscilloskopen berättade under presskonferensen, när oscilloskopen introducerades, att man började med att genomföra en omfattande marknadsundersökning för att hitta rätt position när man så skulle gå in i en helt ny marknad. Det gav en indikation på att man skulle satsa på oscilloskop, dels för generellt bruk, dels för ”high end”-segmentet.
Hjärtat i konstruktionen är en ASIC som innehåller en enda A/D-omvandlare som klockas med 10 GHz. Den är byggd i SiGe (kisel-germanium).
– Erfarenheten visar att man med flera omvandlare får begränsade prestanda: två A/D-omvandlare ger inte dubbla samplingshastigheten, berättar Josef Wolf.
Det var också viktigt att skapa en lösning med så många effektiva bitar som möjligt vid full bandbredd, i det här fallet 7 bit ENOB.
En annan viktig parameter var att ha en ingång med låg brusfaktor, mycket lägre än för andra oscilloskop på marknaden, och att få full mätbandbredd även när instrumentet är inställt på 1 mV/ruta.
En verklig innovation är triggning i det digitala planet, i stället för traditionella, analoga kretsar för triggning. Det betyder att man kan undvika det jitter, som annars gärna uppkommer och det går att trigga differentiellt. Digital triggning innebär också att man kan undvika drift med tiden, något som alltid analoga kretsar drabbas av, mer eller mindre. För att kunna hantera digital signalbehandling, triggning mm har man utvecklat en mycket stor ASIC, med 15 miljoner grindar. Den tillverkas av IBM i 90 nm CMOS.
Det som mest imponerar är dock gränssnittet mot användaren. Det liknar det som finns i en iPod mobiltelefon och bör väl attrahera den yngre generationen användare. Det är mycket lätt att ändra inställningar och sättet att presentera information på skärmen. Man kan exempelvis enkelt rita in det område där man vill trigga för att exempelvis finna en intermittent, störande signal.
Samma färg på knappar, vred och svep på skärmen är en annan detalj som underlättar för användaren. Och man har utvecklat en ny prob som försetts med en knapp för att aktivera triggningen, en till synes enkel, men underlättande detalj när konstruktörens bägge händer är upptagna med att nå rätta probpunkter.
I ett vanligt oscilloskop används 0,5 procent av tiden till insamling och hela 99,5 procent åtgår till analys och presentation, dvs under den tiden är oscilloskopet ”blint” för inkommande signaler. R&S har utvecklat signalbehandlingskretsar som kraftigt minskar denna dödtid, till 90 procent, dvs med en faktor 20. Det innebär att man får väsäntligt förbättrad möjlighet att upptäcka intermittenta signaler. Dessutom ger detta bättre möjligheter för FFT (spektrumanalys) och för att skapa histogram. 1 miljon vågformer/s kan inhämtas, analyseras och presenteras.
Två familjer av oscilloskop presenteras nu av Rohde & Schwarz: RTO-familjen (high end) och RTM
RTO finns för 1 och 2 GHz och RTM för 500 MHz. Medan RTO har 10 Gbit/s samplingshastighet har RTM 5 Gbit/s. Beröringsskärmen, liknande Apple Ipod, finns dock bara i RTO.
RTM-serien kostar från 5000 euro och RTO från 12000 euro.

 

Comments are closed.