RF-samarbete inom MEMS

WiSpry Inc. meddelar att de samarbetar med IBM för att utveckla en 0,18µm RF-CMOS, MEMS-baserad processteknologi som avser tillverkning av företagets trimbara RF-produkter.

Samarbetet enligt en ”roadmap” uppges inkludera WiSprys nuvarande generation av trimbara impedansprodukter, planerade för produktion åt en större ”Tier-1”-OEM i höst, likväl som för generationerna av kommande integrerade produkter, såsom avancerade mobiltelefonterminaler. Tillverkningsprocessen ska bland annat ge WiSpry möjlighet att integrera funktioner som tidigare varit omöjliga att integrera, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.