FPGA med halverad energiförbrukning

Xilinx lanserar nu tre nya FPGA-familjer där man halverar energiförbrukningen och ökar kapaciteten. Den nya familjen Artix är avsedd för batteridrivna högvolymprodukter, en marknad där strömförbrukningen tidigare effektivt satte stopp för användningen.

– Vi räknar med att på det här sättet kunna nå en mycket större marknad, säger Giles Peckham, marknadschef i Europa. Den tillgängliga marknaden bör vara runt 11 miljarder dollar år 2014.
Marknadsberäkningen baserar sig på en ASIC/ASSP-marknad runt 60 miljarder i år. En stor del av den marknaden skulle kunna ersättas med programmerbar logik under förutsättning att priset och energiförbrukningen är lågt nog.
– Energiförbrukningen har alltid varit ett problem för oss, men med den här generationen av komponenter kan vi komma ner i samma eller till och med lägre nivåer än ASIC/ASSP. Och då får man alla fördelar som programmerbarheten ger på köpet.
I sin nya 28 nm-generation, generation 7, lanserar nu Xilinx tre familjer: Virtex 7, Kintex 7 och Artix 7. Virtex är som tidigare den mest avancerade familjen och där ökar man nu kapaciteten till maximalt två miljoner logiska block. Där höjs också kapaciteten vad gäller seriekommunikation till 1,9 Tbit/s totalt, eller 28 Gbit/s per kanal. Den lägre energiförbrukningen används för att öka komponenternas maximala prestanda.
Spartan-familjen försvinner i och med version 7 och ersätts av de två familjerna Kintex och Artix. Xilinx föredrar i och för sig att jämföra Kintex med Virtex, eftersom prestanda är ungefär i klass med "gamla" Virtex. Men i praktiken lär väl många gamla Spartan-användare ta steget till Kintex.
Artix är den mest energi- och kostnadsoptimerade familjen och dessutom den som Xilinx förmodligen sätter de största långsiktiga förhoppningarna på. Här är prestanda klart lägre än för Virtex, om än fortfarande betydligt bättre än Spartan. Men energiförbrukning, pris och kapselstorlek är i det närmaste halverade jämfört med Spartan och det öppnar upp en rad nya tänkbara tillämpningar.
Alla familjerna har samma grundläggande logiska arkitektur och det förenklar möjligheterna att gå mellan familjer och använda samma programvara i bärbara tillämpningar och stationära prestandatillämpningar. Det kan gälla till exempel olika typer av basstationer för mobiltelefoni eller medicinska tillämpningar som ultraljudsutrustningar.
De nya familjerna bygger också vidare på EPP, Extensible Processing Platforms. Det innebär att vi får se versioner med ARM-processorer och domän/marknadsspecifika hårdvarublock. Gränsen mellan ASSP och FPGA fortsätter att suddas ut.

Comments are closed.