Rör ej!

I framtiden kommer varje hem att ha elektronisk utrustning som kontrolleras genom att man bara pekar mot den med ett finger. För att förverkliga den här visionen utvecklar konsortiet "3Plast Research" speciella sensorer som trycks på en plastfilm som sedan kan anbringas på olika objekt.

Sensorn känner av fingrets värmesignal utan att bli vidrörd. (Illustration: Joanneum Research Foschungsgesellschaft mbH)

För att till exempel slå på sin mobiltelefon behöver man inte beröra displayen utan bara peka på den med fingret. En sådan här beröringslös kontroll är möjlig genom att en polymersensor appliceras på mobiltelefonen som reagerar på mycket små fluktrationer i temperatur och av tryckskillnader, och på så sätt känner av att ett finger närmar sig, rapporterar forskningsinstitutet Fraunhofer.
Scenariot är fiktion idag men kan bli verklighet inom ett fåtal år tack vare de forskare som är involverade i EU-projektet 3Plast, vilket står för "Printable pyroelectrical and piezoelectrical large area sensor technology." De företag och instutitioner som är involverade har satt upp som mål att kunna massproducera temperatur- och trycksensorer till låg kostnad, som kan tryckas på plastfilm och flexibelt anbringas på ett stort antal vardagliga produkter såsom elektronisk utrustning.
2,2 miljoner euro har satsats i projektet som koordineras av Fraunhofer Institute for Silicate Research, ISC, i Würzburg.
– Sensorerna består av pyroelektriska och piezoelektriska polymerer som nu kan processas i höga volymer genom screentryck. Sensorn kombineras med en organisk transistor som förstärker signalen. Signalen blir som starkast där fingret är. Det speciella med vår sensor är att även transistorn kan tryckas, säger Gerhard Domann, som leder projektet.
Produktionen av polymersensorer står fortfarande inför ett antal utmaningar. För att producera tryckbara transistorer måste isolationsmaterialet vara mycket tunt. Experterna vid ISC har dock lyckats att producera ett isolatorskikt som bara är 100 nm tjockt. De första sensorerna har redan tryckts på film. Forskarna arbetar för närvarande på optimerade transistorer som kan förstärka snabba förändringar i temperatur och tryck.
– Genom att förse vardagliga ting med information om sin omgivning – till exempel om att en person närmar sig via tryck- och temperatursensorerna kan vi skapa en marknad för nya utrustningar som kontrolleras genom att att peka på dem med ett finger. Forskarna kan se många tillämpningar för tekniken, till exempel inom fordonsindustrin, byggnadsindustrin och inom Robotik. Projektet avslutas i januari 2011, men vi tror att det kommer att dröja ytterligare några år innan sensorerna kan tryckas på stora ytor.

 

Comments are closed.