Halvledarmarknaden spås kraftig uppgång

Marknadsanalysföretaget iSuppli stödjer U.S. Semiconductor Industri Association (SIA) prognos från i januari i år och rapporterar om en del fakta bakom SIA:s rapport om den globala halvledarmarknadens framtidsutsikter satt i ett perspektiv från och med 2009.

SIA förväntas rapportera att den världsomspännande försäljningen av halvledare minskar under januari 2010 jämfört med december 2009. Halvledarförsäljningen brukar normalt sett minska under årets första kvartal efter en omsättningstopp inför jul, sista kvartalet varje år. Den globala omsättningen för halvledare förväntas bli 66,5 miljarder dollar under första kvartalet 2010, en nedgång med 4,4 procent från 69,6 miljarder dollar, fjärde kvartalet 2009.
Men omsättningen kommer att visa på en imponerande tillväxt jämfört med första kvartalet 2009, då den globala halvledarindustrin drabbades av en svår nedgång. Den globala chipförsäljningen kommer att visa på en kraftig uppgång på hela 48,5 procent Q1 2010 jämfört med samma kvartal i fjol.
I termer av halvledarprodukter kommer det starkaste chipsegmentet under det första kvartalet 2010 att vara minneskretsar inklusive bland annat DRAM och NAND Flash och en ökning av omsättningen spås bli +99,3 procent, jämfört med samma period i fjol. Den starka tillväxten för DRAM under 2010 beror på tillverkarnas produktionsledning av tillverkningskapaciteten, vilket kommer leda till lagernivåer i någorlunda balans och som förhindrar en erodering av prisnivåerna. För NAND-flashminnen förväntas en stark försäljning av smarta mobiltelefoner att generera en kraftig efterfrågan under 2010. Det kommer att resultera i en ansträngd tillgång av dessa minnen på marknaden vilket spås innebära höjda priser.
Trådlös kommunikation förväntas generera en kraftig tillväxt avseende åtgången av halvledare under första kvartalet 2010. Halvledarförsäljningen till den trådlösa kommunikationsmarknaden spås uppgå till 13,1 miljarder dollar under det första kvartalet 2010, en kraftig uppgång med 53 procent från 8,6 miljarder dollar under samma kvartal i fjol.
– Den 48,5-procentiga år-över-år-tillväxten under det första kvartalet kommer att lägga fundamentet för en robust återhämtning för den globala halvledarmarknaden under 2010, säger Dale Ford, Senior vice president vid iSuppli.
Analysföretaget spår att värdet av den globala omsättningen av halvledare under 2010 kommer att öka till 279,7 miljarder dollar, en uppgång med 21,5 procent jämfört med 2009 då motsvarande siffra var 230,2 miljarder dollar. Det kommer att bli det första året med procentuellt dubbla tillväxttal sedan 2006.

 

Comments are closed.