Produktionsvolymerna ner under 2009

I början av februari presenterade Statistiska Centralbyrån siffror för produktionsutvecklingen för 2009. Totalt minskade produktionensvolymerna för teknikföretagen i Sverige med -29 procent för 2009 jämfört med 2008.

Tele-, elekronik- och instrument-branschernas andel av nedgången var -14 procent under 2009 jämfört med 2008. Nedgången mellan tredje och fjärde kvartalet 2009 stannade vid -5 procent.

Den sammantagna prognosen för alla teknikföretagen, vilket även inberäknar metallvaror, elmaskiner och elapparater, maskinindustri och motorfordon, är relativt dyster för 2010 även om volymerna inte bedöms minska.

– Vi förväntar oss att produktionsnivån inte minskar ytterligare från den låga nivån i december. Å andra sidan förväntas inte heller något stark acceleration uppåt. Efterfrågan är fortfarande begränsad och den bedömning vi gjorde i höstas med en mer begränsad ökning i produktionsvolymen på två procent för 2010 kvarstår, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

Comments are closed.