Rohdes FSW analyserar flera signaler samtidigt

Rohde & Schwarz nya signalanalysator FS utmärker sig dels genom exceptionellt goda data beträffande fasbrus, maximal analysbandbredd, mycket lågt brusgolv och ett snabbt svep. Instrumentet kan dessutom mäta flera signaler samtidig, analysera dessa enskilt eller deras påverkan på varandra.

R&S FSW signal- och spektrumanalysator kommer i tre modeller som täcker  från 2 Hz till 8 GHz, 13 GHz eller 26,5 GHz.
Instrumentet är särskilt utvecklat med tanke på utvecklingslaboratorier för flyg- och rymdbruk, försvars- och kommunikationsindustrier.
Instrumentets front domineras av en 12,1 tums touch-skärm.
Tack vare funktionen MultiView kan användaren på skärmen se resultaten från flera applikationer samtidigt, för att kunna följa även de mest komplicerade signalförloppen och avslöja fel.

Lågt fasbrus
Många av dagens mätapplikationer kräver lågt fasbrus hos instrumentet. Det gäller speciellt för moderna radarsystem, där lågt fasbrus krävs för att ge stabila signaler utan jitter. På 10 kHz offset från centerfrekvensen 1 GHz ligger fasbruset på -137 dBc/Hz och vid 10 GHz på -128 dBc. Rohde & Schwarz hävdar att det är upp till 10 dB bättre än för jämförbara instrument på marknaden.
Brusgolvet, utan brusundertrycking men med förförstärkaren inkopplad, ligger vid 2 GHz på -169 dBm (1 Hz). Brusundertryckning kan sänka brusgolvet med ytterligare 13 dB.
Med bruskorrigering inkopplat är det dynamiska området för WCDMA ACLR -88 dBc. Mätnoggrannheten, upp till 8 GHz, anges till att ligga inom 0,4 dB.

Bredbandig
I militära system vill man ofta kunna analysera frekvenshoppande signaler och bredbandiga radioöverföringar. Även i satellitsystem förekommer bredbandiga signaler.
Högsta bandbredden för instrumentet i standardutförande. Men det finns optioner för 28, 40 eller 80 MHz. Med en extra modul kan man få upp till 160 MHz för att kunna analysera extremt bredbandiga signaler, frekvenshopp eller för att klara den kommande standarden IEEE 802.11ac.
Att kunna se på signaler av olika standarder samtidigt är till stor nytta om man exempelvis skall karaktärisera störningar mellan en GSM- och en LTE- eller WCDMA-sändare.

Avancerad konstruktion
Låt oss se vad som finns under skalet. Josef Wolf, direktör för avdelningen spektrum- och nätverksanalysatorer berättar om konstruktionen:

– Vi använder tre olika signalvägar:
* Instrumentets grundfrekvensområde är upp till 8 GHz. Frekvensen blandas med en lokaloscillator på 9-17 GHz upp till en första mellanfrekvens på 9 GHz. Över 8 GHz selekteras signalen med ett YIG-filter.
Traditionellt har grundfrekvensensområdet begränsats till 3-4 GHz, med undantag av R&S FSV som har 7 GHz grundfrekvensområde. Resultatet i FSW är en mycket platt frekvenskurva med ett reproducerbart utseende upp till 8 GHz.
– Svårigheten har tidigare varit att få lågt fasbrus vid så höga lokaloscillatorfrekvenser som 9-17 GHz. Men tack vare en ny syntesoscillatorprincip kan vi få samma fasbrus som vi tidigare fick vid hälften så höga frekvenser, säger Joseph Wolf. För att åstadkomma det använder vi egen YIG-teknologi och egenutvecklad ASIC för att uppnå detta.
För att lösa problem med övertonsbildning har FSW har inbyggda låg- och bandpassfilter, i mätområdet 1-8 GHz, vilket förenklar mätningar av exempelvis system för mobiltelefoni.
För mätfrekvenser mellan 1 och 8 GHz blandas blandas 9 MHz första mellanfrekvens ned till 1,3 GHz mellanfrekvens.
* Frekvensområdet 8-26,5 GHz blandas direkt ned till 1,3 GHz. Ett avstämbart YIG-filter kan kopplas in som pre-selector.
* Frekvensområdet 10 MHz till 1 GHz blandas, även detta, direkt ned till 1,3 GHz mellanfrekvens.
* Frekvensområdet 2 Hz till 30 MHz matas direkt till A/D-omvandlaren. Denna har 16 bit upplösning för mätbandbredder upp till 80 MHz.
Som option finns en enhet med 160 MHz bandbredd, för att exempelvis klara den kommande standarden IEEE802.11ac, men då med 12 bit upplösning.

 

 

Comments are closed.