Redaktionsbrev nr 9 2011

Danderyd 2011-23-09

Det ser ut att bli en mycket händelserik höst.

Framför allt drar det ihop sig till Embedded Conference den 4 och 5 oktober på Stockholmsmässan parallellt med Tekniska mässan. Den förväntas bli större än någonsin, med fler talare, fler utställare och troligen fler deltagare. Du har väl anmält dig?

Blickar vi framåt några veckor till kommer Elektronik i Norden nr 9 ut. Tidningen kommer bland annat att ha en temasektion för komponentdistribution.

Distributörernas roll håller på att vidgas och förändras. Där finns nu allt från traditionella distributörer till komponentmäklare, globala katalogdistributörer och distributörer som vill bli "tekniknav" på Internet. Göte Fagerfjäll tar en titt på några av de olika företagstyperna och försöka hitta någon eller några trender. Kontakta honom gärna på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se

Elektronik i Norden nr 9 kommer också att handla om EMC, störningar och störningsbekämpning. Det är ett komplext område som inte bara handlar om mät- och konstruktionsteknik utan också om lagar och regler och deras tolkningar. Ibland är det nödvändigt att gå längre än vad direktivet förespråkar för att få ned störnivån på en acceptabel nivå, t ex för att ge en RÖS-säker miljö.

Man skulle kunna tro att EMC-direktivet skulle ha lett till att det har blivit bättre med åren. Men tyvärr vantolkas direktivet. Man bortser från fysikaliska lagar för att bereda väg för en marknad av störande produkter. Jag tänker förstås på el-nätskommunikation. Kontakta mig gärna i frågan, liksom i andra frågor runt EMC och avstörning. Jag nås på gunnar@elinor.se eller ring mig på +46 8 622 55 11.

Glöm inte att medverka i Stora komponentöversikten!
Kontakta Anette Hammarström på +46 8 445 20 71 eller anette@elinor.se om du vill vara med, men inte har fått blankett eller påminnelse om att uppdatera informationen.

Med vänlig hälsning

Gunnar Lilliesköld
gunnar@elinor.se
Chefredaktör/ansvarig utgivare

 

Glöm heller inte att prata annonser med Tommy Jägermo, tommy@elinor.se, eller ring +46 8 540 865 12. Eller så Kim Edenbro, kim@elinor.se, på telefon +46 8 511 766 55.

Fakta:
EiN nr 9, utgivning 21/10, annonsmaterial 3/10

Comments are closed.