Robotbaserade produktionsanläggningar

Prevas vill nu bli helhetsleverantör till företag som ska effektivisera och automatisera sin produktionsanläggning. Företaget kan erbjuda kompletta produktionsanläggningar baserade på egna och externa produkter samt specifika konsulttjänster.

– Att erbjuda automatiserade helhetslösningar kräver både djup och bred kompetens, vilket få leverantörer uppfyller, säger Roger Keller regionschef inom Industrisystem på Prevas. Prevas har stor samlad erfarenhet inom dessa områden och satsar nu strategiskt på att bli en helhetsleverantör. För att ytterligare stärka vår kompetens och kapacitet har vi också anställt flera viktiga nyckelpersoner.

Comments are closed.