RFIG Sweden genomför strukturförändringar

RFIG Sweden (radio frequency investment group) genomför en övergripande strukturförändring för att öka fokus mot RFID och spårning och övervakning via GPS/GPRS. Efter förvärvet av RFID teknik under 2008 har ledningen löpande utvärderat verksamheten och beslut har nu tagits att ytterligare renodla verksamheten mot konsult- och försäljningsverksamhet inom tjänster och produkter av RFID system och positionering via GPS.
Styrelsen för RFIG Sweden har fattat beslut om att sälja dotterbolaget Säkerhetsbolaget Svenska AB. Ett företag kommer anlitats för att säkerställa en organiserad försäljningsprocess och få en extern värdering av Säkerhetsbolaget Svenska AB.
Den nuvarande RFID verksamheten utvecklas och under hösten säger sig bolaget ha påbörjat ett antal kundprojekt och ytterligare projekt är nära förestående. Dessa kommer förhoppningsvis ska kunna presenteras under första halvåret 2009.
Den befintliga verksamhetsinriktningen med positionering via GPS uppges ha utvecklats väl och ett antal mindre kundorder har erhållits under fjärde kvartalet 2008 främst inom positionering av yrkestrafik.

Comments are closed.