Dresdenfabrik snart i malpåse

Qimonda letar fortfarande efter investerare villiga att teckna avtal om att investera i bolaget. Och nu stoppas snart produktionen i Dresden. Intressenter uppges finnas men än har inga bindande avtal träffats. Dessa ansträngningar kommer dock att fortsätta även efter 31 mars.
– Som förväntat har det inte varit möjligt att hitta en slutgiltig lösning innan mars utgång, meddelar den preliminära insolvensadministratören Dr Michael Jaffé.

I slutet av mars kommer konkursdomstolen i München att få insolvensutredarens rapport  varpå domstolen kommer besluta om öppna så kallade "insolvency proceedings" ska inledas. Som en konsekvens av rådande situation kommer produktionen i Dresden-fabriken successivt att minskas och placeras i malpåse från och med 31 mars.

Comments are closed.